Thuê xe tự lái, bị hỏng trên đường, trách nhiệm thuộc về ai?

Chiểu theo Điều 485 bộ luật dân sự 2005 thì bên cho thuê phải đảm bảo tài sản cho thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận giữa 2 bên khi ký kết hợp đồng thuê, nếu có hư hỏng, khuyết tật xảy ra trong thời gian thuê thì bên cho thuê phải sửa, trừ những hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa.

Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thoả thuận trong thời gian thuê

Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thoả thuận trong thời gian thuê

Ví dụ trong trường hợp bạn có 1 chiếc xe Inova cho thuê xe tự lái 2 ngày, với mức giá là 800.000 đ/ngày. Giả sử trong thời gian khách thuê đi trên đường bị hỏng bơm xăng nên phải thuê xe cứu hộ kéo xe về Gara ô tô để sửa chữa. Vậy chi phí cứu hộ là bên thuê hay bên cho thuê phải chịu chi phí kéo xe về sửa chữa?

Ứng theo điều 485487 bộ luật dân sự 2005 ta có thể phân tích tình huống này như sau:

Điều 485. Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê

1. Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thoả thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

2. Trong trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê:

a) Sửa chữa tài sản;

b) Giảm giá thuê;

c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được hoặc tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết.

3. Trong trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa”.

Bên cạnh đó, theo Điều 487 Bộ luật dân sự 2005 quy định: Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê.

Điều 487. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

1. Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất mát, hư hỏng thì phải bồi thường.

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

2. Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý”.

Từ đây ta thấy, bên thuê trong trường hợp làm mất mát, hư hỏng thì phải bồi thường.

Ở đây, trên đường bị hư hỏng bơm xăng nên phải thuê xe cứu hộ kéo xe về Gara ô tô để sửa chữa thì chi phí cứu hộ là bên cho thuê phải chịu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 8 =