Dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ của chúng tôi là sự lựa chọn tốt nhất cho quý khách! Với độ ngũ xe hùng hậu cùng với những tài xế nhiều năm trong nghề quý khách sẽ tuyệt đối hành lòng với dịch vụ của chúng.

Mẫu xe 29 chỗ cho thuê:

Cho thuê xe 29 chỗ Hyundai Aero Town
 • Mã: 001
 • Loại: Hyundai Aero Town
 • Kiểu: chở khách, 29 chỗ
 • Màu sắc: trắng xanh
 • Đời: 2010
Giá: 1,800,000đ/ngày
Cho thuê xe 29 chỗ Thaco Kinglong
 • Mã: 002
 • Loại: Thaco Kinglong
 • Kiểu: Chở khách, 29 chỗ
 • Màu sắc: trắng xanh
 • Đời: 2012
Giá: 2,200,000đ/ngày
Cho thuê xe 19 chỗ Isuzu Samco
 • Mã: 003
 • Loại: Isuzu Samco
 • Kiểu: Chở khách, 29 chỗ
 • Màu sắc: trắng xanh
 • Đời: 2013
Giá: 2,000,000đ/ngày
Cho thuê xe 29 chỗ Hyundai Country
 • Mã: 004
 • Loại: Hyundai Country
 • Kiểu: Chở khách, 26 chỗ
 • Màu sắc: đen, xám
 • Đời: 2010
Giá: 1,500,000đ/ngày